Curs de perfeccionament en caiac de mar

  • Recolçament alt, recolçament baix.
  • Paleig avançat.
  • Girs del caiac utilitzant canteig  i recolçament.
  • Timó de proa, timó de popa.
  • Desplaçament lateral de tracció.
  • Autorescat. 

 

Durada: 4 hores.            Preu: 45€ per persona.  

 

El preu inclou: Caiacs, pales, armilla salvavides, cobrebanyera, monitor i assegurança.

 

Que dur: Camiseta, crema solar, tovallola, aigua.     

 

Grup máxim de 5 persones para garantitzar la qualitat del curs.