Curs de perfeccionament en caiac de mar

  • Recolçament alt
  • Recolçament baix
  • Girs del caiac utilitzant canteig  i recolçament.
  • Desplaçament lateral
  • Timó de proa
  • Desplaçament en diagonal
  • Autorescat

Durada: 4 hores.            Preu: 65€ per persona.  

 

El preu inclou: Caiacs, pales, armilla salvavides, cobrebanyera, monitor i assegurança.

 

Que dur: Camiseta, crema solar, tovallola, aigua.     

 

Grup máxim de 5 persones para garantitzar la qualitat del curs.