Curs d'iniciació al caiac de mar

  • Tipus de caiacs. Parts del caiac i materials
  • Postura correcte al caiac
  • Parts de la pala i utilització
  • Embarc i desembarc
  • Tècnica de paleig. Palada de propulsió
  • Palades circulars. Girs de 360º
  • Paleig cap endarrere
  • Timó de popa
  • Rescat assistit.

 

Durada: 4 hores.                                   Preu: 65€ per persona.  

 

El preu inclou: Caiacs, pales, armilla salvavides, cobrebanyera, monitor i assegurança.

   

Que dur: Camiseta, crema solar, tovallola, aigua.     

 

Grup máxim de 5 persones per garantitzar la qualitat del curs.