Curs d'iniciació al caiac de mar

  • Tipus de caiacs. Parts del caiac i materials.
  • Postura correcte al caiac.
  • Parts de la pala i utilització.
  • Embarc i desembarc.
  • Tècnica de paleig. Palada de propulsió.
  • Conducció del caiac: Palades circulars i de frenada. Paleig cap endarrere. Girs.
  • Rescat assistit.

 

Durada: 4 hores.                                   Preu: 45€ per persona.  

 

El preu inclou: Caiacs, pales, armilla salvavides, cobrebanyera, monitor i assegurança.

   

Que dur: Camiseta, crema solar, tovallola, aigua.     

 

Grup máxim de 5 persones per garantitzar la qualitat del curs.