Curs avançat en caiac de mar

  • Autorescat: Amb flotador de pala, cowboy.
  • Rescats: En T, god's hand, assistit...
  • Remolcs: De contacte, curt i llarg.

 

Durada. 4 hores.            Preu: 45€ per persona.  

 

El preu inclou: Caiacs, pales, armilla salvavides, cobrebanyera, monitor i assegurança.

 

Que dur: Camiseta, crema solar, tovallola, aigua.     

 

Grup máxim de 5 persones para garantitzar la qualitat del curs.