ACA Nivell 3 Caiac Coster

ENTRENAMENT Caiac coster palades básiques i rescats

Durada: 1 dia

Preu: 95€ 

Més informació: SEI courses L3KBSR

ENTRENAMENT Caiac coster palades i maniobres avançades

Durada: 1 dia

Preu: 95€ 

Més informació: SEI courses L3 CKS

EXAMEN Nivell 3 Caiac Coster

Durada: 1 dia

Preu: 95€Nivell 3 Guia de caiac coster

ENTRENAMENT Guia de caiac coster

Durada: 2 dies

Preu: 190€

EXAMEN Guia de caiac coster

Durada: 2 dies

Preu: 190€