ACA Nivell 3 Caiac Coster

  • El curs de palades básiques i rescats está disenyat per a ensenyar técniques, habilitats i maniobres de seguretat als principiants.
  • El curso  de palades i maniobres avançades  está disenyat per a millorar, afiançar i pulir les diferents técniques i maniobres.

ENTRENAMENT Caiac coster palades básiques i rescats

Durada: 1 dia

Preu: 90€ 

Més informació: SEI courses L3KBSR

ENTRENAMENT Caiac coster palades i maniobres avançades

Durada: 1 dia

Preu: 90€ 

Més informació: SEI courses L3 CKS

EXAMEN Nivell 3 Caiac Coster

Durada: 1 dia

Preu: 90€Nivell 3 Guia de caiac coster

ENTRENAMENT Guia de caiac coster

Durada: 2 dies

Preu: 180€

Més informació: SEI courses L3CKTL

EXAMEN Guia de caiac coster

Durada: 2 dies

Preu: 180€