ACA Nivell 2 Fonaments del caiac de passeig

ENTRENAMENT Fonaments  básics del caiac de passeig

Durada: 1 dia

Preu: 90€ 

Més informació: SEI courses L2EKT

EXAMEN Fonaments  básics del caiac de passeig

Durada: 1 dia

Preu: 90€


Nivell 2 Guia de caiac de passeig

ENTRENAMENT Guia de caiac de passeig

Durada: 1 dia

Preu: 90€

Més informació: SEI courses L2EKTTL

EXAMEN Guia de caiac de passeig

Durada: 1 dia

Preu: 90€