ACA Nivell 2 Fonaments esencials del caiac de passeig

ENTRENAMENT Esencials del caiac de passeig

Durada: 1 dia

Preu: 95€ 

Més informació: SEI courses L2EKT

EXAMEN Esencials del caiac de passeig

Durada: 1 dia

Preu: 95€


Nivell 2 Guia de caiac coster

ENTRENAMENT Guia de caiac coster

Durada: 1 dia

Preu: 95€

EXAMEN Guia de caiac coster

Durada: 1 dia

Preu: 95€