Condicions Generals de Contractació d'activitats:

 

 • Les activitats ofertades están subjectes a les condicions del medi en que es desenvolupen i de les persones que participen, per tant poden sufrir canvis abans o fins i tot durant l'activitat (meteorología, estat del mar etc.). En cas d'anulació per part de Kayak Excursion Mallorca, el client tendrá dret a l'ajornament o a la devolució de l'import pagat.
 • Es reserva el dret a posposar o cancel.lar una activitat, fins el darrer moment, si la previsió marítima o meteorológica no permet la realització de l'activitat planificada amb total seguretat.
 • Es reserva el dret a posposar o cancel.lar una activitat per indisposició del guía.
 • El guía es reserva el dret a decidir si, durant els primers 100 metres de l'excursió, una persona no pot realitzar l'activitat per alguna dificultat física o técnica. El guía decidirá si aquesta persona pot seguir endavant o si ha de tornar, sense posibilitat de tornar-li els doblers.
 • Es reserva el dret a retrocedir en l'excursió, un cop començada , a causa de condicions meteorológicas adverses, o degut a alguna dificultat física o técnica dels participants, on no está contemplada la devolució dels doblers.
 • Es  reserva el dret de no tornar els doblers de la reserva en el cas de que el guía hagi de fer un rescat urgent.
 • El client té la obligació d'informar sobre possibles estats de gestació, paraplegies o enfermetats cardiovasculars abans de contractar qualsevol activitat. També es compromet a no estar baix els efectes de l'alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altre medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.
 • Per a participar en les activitats acuátiques es imprescindible saber nedar. En la fitxa de cada activitat s'especifica les edats mínimes necessaries per a  participar. Els menors d'edat hauran de dur una autorizació ó estar acompanyats per una persona responsable. El pes serà inferior a 120kg i alçada máxima de 2 mts.
 • El compromís de Kayak Excursion Mallorca comença amb l'activitat contractada, per el que es responsabilitat del client el transport fins el lloc d'inici de la activitat. La responsabilitat de Kayak Excursion Mallorca afecta exclusivament a l'organizació de l'activitat.
 • Els preus són per persona i inclouen els serveis directes ofertats per Kayak Excursion Mallorca amb IVA inclòs i per al grup mínim indicat.
 • En el preu está inclòs el material necessari. En cada fitxa técnica s'especifica l'equipament inclòs en cada activitat.
 • En el preu de les activitats está inclosa l'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil: Pòlissa Nº 07447013-0003 contractada amb la companyia asseguradora AXA.

 

 •  Per a confirmar una reserva, el client haurá d'abonar el 50% de l'import total.
 • El client podrá desistir dels serveis sol.licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades a la reserva pero haurá d'indemnitzar a Kayak Excursion Mallorca amb les quantitats que a continuació s'indiquen:

 

- Si l'anulació es fa per part del client menys de 72 hores abans de l'activitat perd el reemborsament de la reserva.

 

- La no presentació en la data i hora assenyalades per Kayak Excursion Mallorca, implicará la perdua per part del client de l'import de la reserva.

 

 • Desde la confirmació de la reserva, el client asumirá de manera expressa la totalitat de les presents condicions generals. En el cas de que una persona inscrigui a una altra/es accepta en el seu nom cada una d'aquestes Condicions Generals.